Error
  • Error loading feed data

Stichting Loketbegeleiding Bavel en Ulvenhout

De Stichting Loketbegeleiding Bavel en Ulvenhout is in 1999 in het leven geroepen om inwoners uit deze dorpen, en dan specifiek diegenen met een laag inkomen, te helpen gebruik te maken van regelingen en voorzieningen die de overheid biedt.

Zet zich in

Om mensen, en met name hen die met een laag inkomen rond moeten komen, te helpen gebruik te maken van overheidsvoorzieningen. Soms  komen mensen  in aanmerking voor een tegemoetkoming of hulp zonder dat ze dat weten, of maken zij er geen gebruik van omdat een aanvraag te ingewikkeld voor ze is.

Wij bieden

Loketbegeleiding bestaat uit vrijwilligers die goed thuis zijn in de wirwar van regelingen voor degenen die daar recht op hebben. Zij geven advies en helpen  zo nodig met het invullen van formulieren of anderszins bij zaken als belastingaangifte, belasting terugvragen, aanvragen voor huur- en zorgtoeslag, (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening. Ook bij voorzieningen als deeltaxi, scootmobiel, thuiszorg , woningaanpassing biedt Loketbegeleiding deze hulp

 Loketbegeleiding werkt strikt vertrouwelijk en zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. De dienstverlening is niet gebonden aan leeftijd, want zowel ouderen als jongeren kunnen er gebruik van maken. Voorwaarde is wel dat zij niet in staat zijn deze zaken zelf te verrichten.

Uit praktische overweging kunnen wij alleen inwoners van Bavel en Ulvenhout helpen..

Aanmelden

Bij contactpersonen.

Contact

Frans Mertens, tel: 0161-437140

Sjaak v.d.Veeken, tel: 161-437058

Corrie Jansen, Ulvenhout, tel: 076-5656100