Error
  • Error loading feed data

Stichting Leergeld Breda (St.L.Br.)

Wil steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

Zet zich in voor:                                                                                                                                                

Ouders / verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
• Met een laag inkomen of minimuminkomen (bezit BredaPas gewenst; niet persé noodzakelijk). In zeer bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld WSNP of loonbeslag, kan eventueel maatwerk geboden worden.
• Woonachtig in Breda of in omliggende gemeenten waarin geen Leergeld is, maar het kind wel in Breda een school bezoekt.
• Die de kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten vanuit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) of een andere voorliggende voorziening zoals o.a. het Kind Gebonden Budget (KGB) dat maandelijks via de belasting wordt uitgekeerd.

 

Wij bieden:                                                                                                                                                       

  Materiële en/of financiële hulp voor wat betreft deelname aan schoolse en buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld 2de hand fiets). Bij uitzondering kan soms een gedeeltelijke vergoeding gekregen worden voor reiskosten met het openbaar vervoer.


Aanmelding:                                                                                                                                                                 

Via telefoon (076 – 565 27 20), e-mail: info@leergeldbreda.nl of antwoordkaart door de ouder.
Na aanmelding volgt na een telefonische afspraak met een van onze medewerkers een huisbezoek. Op grond van de ingewonnen gegevens en toelichting van de aanvraag neemt de beoordelingscommissie een besluit omtrent de toe te kennen hulp. afhankelijk van de bereikbaarheid van het gezin en beschikbaarheid van gegevens c.q. rekeningen. De beoordelingscommissie vergadert in principe om de veertien dagen. Soms is er nog navraag nodig bij de scholen en/of instellingen waardoor de besluitvorming nog op zich kan laten wachten.
Nazorg: indien nodig of wenselijk in overleg met gezin en/of begeleidende instanties verwijzen naar andere hulpverlenende instellingen.


Contact:                                                                                                                                                                

Telefoon: 076-5652720

Contactpersoon: Sylvia Ree, coördinator.

E-mail: info@leergeldbreda.nl