Error
  • Error loading feed data

Mondiaal Centrum Breda

Zet zich in voor:

Mondiaal Centrum Breda (MCB) is in mei 2014 opgericht door een groep enthousiaste, maatschappelijk geëngageerde vrijwilligers uit de stad. Wat ons bindt is de oprechte zorg over de tekort schietende hulp aan mensen die nergens meer terecht kunnen en tussen wal en schip dreigen te vallen - mensen die vereenzamen, onder de armoedegrens zitten, het contact met hun omgeving verliezen, vluchtelingen en asielzoekers die op straat staan en in nood verkeren. Het MCB is gevestigd in het het vroegere klooster van de Broeders van Huijbergen in de wijk Boeimeer, maar is een particuliere organisatie zonder bindingen met kerkelijke of politieke groeperingen. Het MCB wil een ontmoetingscentrum voor de wijk Boeimeer en de stad Breda zijn, en steunpunt / laagdrempelige hulppost voor mensen uit Breda en omgeving die zich in de marge van de samenleving bevinden - vanuit het bewustzijn dat iedereen een menswaardig bestaan verdient.

 

Wij bieden:

De doelstelling van het MCB is tweeledig:

·        Een Inloop als “huiskamer” in de wijk Boeimeer

·        Steunpunt voor mensen die hulp zoeken

Een nadere toelichting is te vinden op http://mondiaalcentrumbreda.nl/index.php/over-ons/.

 

Aanmelden:

Het Mondiaal Centrum Breda is in april 2015 geopend, en bevind zich nog in de opstartfase. De inloop/huiskamer op maandag- en vrijdagochtend biedt gelegenheid om contact te leggen met het MCB. Overige activiteiten waaraan je kunt deelnemen, zijn te vinden op http://mondiaalcentrumbreda.nl/index.php/maandkalender-activiteiten/. In de loop van 2015 en 2016 zal nader vorm worden gegeven aan het (hulp)aanbod van het MCB.

 

Contact:

Adres: Roland Holststraat 71, 4819 HP Breda

E-mail: info@mondiaalcentrumbreda.nl

 

 

Loop gerust even binnen tijdens de inloop/huiskamer, iedere maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Koffie/thee en een luisteren oor staan voor u klaar!