Error
  • Error loading feed data

Leger des Heils

Zet zich in voor: iedereen die een beroep op ons doet m.b.t. sociaal-maatschappelijke problematiek, zoals financiële problemen en zingevingsvraagstukken.

 Wij bieden: buurtgerichte activiteiten voor buurtbewoners. Onder andere middels een Open Huis en Raad&Daadbalie, een tweedehandskleding winkel, Creaclub, Mode maken, Zingen met je Kind, 55 + soos, enz.. Maar ook activiteiten op het gebied van zingeving zoals Thema avonden en samenkomsten.

Aanmelden:                                                                                                                                                         Binnenlopen tijdens openingstijden (kijk op www.ldh-breda.nl) of telefonisch: 076-5870377

 Contact: Majoor P. Bakker, korps.breda@legerdesheils.nl of www.ldh-breda.nl

Leger des Heils

Artikel over Leger des Heils