Error
  • Error loading feed data

KBO-Kring Breda.

KBO- Kring Breda.

De kring Breda vertegenwoordigt 10 zelfstandige afdelingen met in totaal 4270 leden. De grootste afdeling telt 1260 en de kleinste 145 leden. Bijna iedere

afdeling heeft de beschikking over 1 of meer ouderenadviseurs/ belasting-

invullers.

Zet zich in voor:

De Kring heeft ten doel het ontplooien en activiteiten, die de volwaardige

participatie van ouderen, woonachtig en verblijvend in de gemeente Breda,

binnen de samenleving bevorderen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en

saamhorigheid staan daarbij centraal.

Wij bieden:

Voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen, vieringen met

Pasen, St, Nicolaas,Kerstmis en Eindejaar en bij speciale gelegenheden

van de leden en ziekenbezoek.

In het kader van ontspanning wordt naast bingo en kaarten gedaan aan

biljarten,sjoelen,stoelgym,koersbal,handwerken,Line Dance, fietsen,

dansen en wandelen.

Er worden dagtochten maar ook meerdaagse reizen georganiseerd.

Computercursus, opfriscursus veilig verkeer en conversatie Engels

worden door een enkele afdeling aangeboden.

Veel is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de afdeling en de ter

beschikking zijnde accommodatie.

De Kring is vertegenwoordigd in:

Het Ouderen Overleg Breda.

WMO-klankbordgroep.

Reizigers Overleg Deeltaxi West-Brabant.

Zorgbelang Brabant Regio West.

Werkgroep GWI.

Verankeringsgroep Prinsenbeek.

Sterk netwerk.

Daarnaast is er incidenteel overleg met WIJ, ANBO.PCOB en de politieke

partijen.

Contact:

Jan van Berkom.

Secretaris kring KBO-Breda.

Tweeschaar 33,

4822 AP Breda.

Tel.: 5426139.

E-mail: janvanberkom@casema.nl