Error
  • Error loading feed data

Instituut Win voor Multiculturele ontwikkeling

De Stichting, Instituut Win voor Multiculturele ontwikkeling is een welbekende organisatie in de Bredase samenleving. Een organisatie die jaarlijks diverse culturele en sportieve activiteiten organiseert voor de allochtone gemeenschap in Breda. Voorbeelden hiervan zijn: dans- en muziekevenementen, wijkgerichte sportprojecten voor ‘probleemjongeren’, stimuleringsprojecten voor het creëren van werkgelegenheid voor niet- of nauwelijks opgeleide allochtone jongeren en actieve persoonlijke bemiddeling voor jongeren met criminele antecedenten.

Zet zich in voor: 

Alle maatschappelijke lagen uit zoveel mogelijke etnische bevolkingsgroepen van de koninkrijk der Nederlanden

 Wij bieden:

Het begeleiden probleemjongeren bij schooluitval, buurtoverlast, criminaliteit, drugsgebruik en –overlast, of de werkloosheid onder jonge allochtonen in Breda en omstreken

De activiteiten die Stichting IWMO organiseert zijn ontmoetend, ontspannend maar vooral ontplooiend.

Aanmelden als Vrijwilliger kunt u contact met ons opnemen

 Contact:

www.iwmo.nl

Tel:

Peter                 0614300491    

Jeremy             0626241782