Error
  • Error loading feed data

Emmaus Langeweg

Emmaus Langeweg bestaat naast de kringloopwinkels uit een woon- en werkgemeenschap.
Emmaus Langeweg streeft ernaar om de filosofie van Abbé Pierre uit te dragen. In het voormalige Kapucijnenklooster in Langeweg wonen en werken omstreeks twaalf mensen. Samen met een 70-tal vrijwilligers werken wij in ons eigen kringloopbedrijf, in het huishouden van de woongroep en het onderhoud van gebouwen en bedrijfsmiddelen.
De aan het samen werken en wonen verbonden structuur helpt velen om de draad van hun leven weer op te pakken en na verloop van tijd uit te stromen naar een zelfstandig bestaan.

Zet zich in voor:
Voor dak- en thuislozen

Wij bieden:
Wij bieden mensen zonder thuis, huis of houvast de kans hun leven te veranderen. Zij vinden bij ons een plek waar ze kunnen wonen en werken in een ondersteunende omgeving. Om in de gemeenschap te verblijven, verbinden zij zich aan de regels van de gemeenschap: zij zien af van een sociale uitkering en nemen actief deel aan het leven en werken.
Naast de compagnons zijn binnen Emmaus Langeweg veel mensen werkzaam die vorm geven aan een plek als deze. Er werken veel vrijwilligers die één of meerdere dagdelen per week meewerken in het kringloopbedrijf. In sommige gevallen is het vrijwilligerswerk onderdeel van een reïntegratietraject.

Aanmelden:
Er is geen aanvraagprocedure. Soms is er een wachttijd. Bel gewoon voor een afspraak.

Contact:
Stichting Emmaus Langeweg
Kloosterlaan 6                               Veilingkade 7
4772 RA Langeweg                        4815 HC Breda
T 0168 324 524                             T 076 572 9990
E info@emmaus-langeweg.nl          E veilingkade@kpnmail.nl
I www.emmaus-langeweg.nl           I www.emmaus-langeweg.nl

Voor onze klanten (verkoop tweedehands spullen) zijn we geopend:
In Langeweg: Iedere woensdag en zaterdag van 14.00 - 16.00
In Breda: maandag t/m zaterdag van 13.00 – 17.00