Error
  • Error loading feed data

Diaconie Onder het Spoor (DOS) van de protestantse gemeente Breda

De DOS is een onderdeel van de diaconie van de protestantse gemeente Breda en ressorteert onder de wijkgemeente Breda Midden-Zuid. Zij opereert vanuit de Johanneskerk in Princenhage en de Markuskerk in Breda Oost. Zij bestaat uit twaalftal personen die zich inzetten voor verschillende taken.
De diakenen zijn actief tijdens de wekelijkse kerkdiensten zowel in de beide kerken als in de beide ziekenhuizen en het verpleeghuis Aeneas. Voorts zetten ze zich zoal in voor de diaconale werkgroep Breda-Wismar-ARAD, de voedselbank, Amnesty International, de Herberg, de Kerstherberg, het Annahuis, de werkgroep gehandicapten Z.W.Brabant, etc..

Hun activiteiten zijn op basis van hun bijbelse opdracht vooral gericht op het verlenen van hulp aan de zwakken in de samenleving.


Zet zich in voor:
De Dos zet zich in voor die personen die in de marge van de maatschappij zijn geraakt waarbij het niet uitmaakt of het vrouwen, mannen dan wel kinderen betreft.

Wij bieden:
Diaconale ondersteuning

Aanmelding:
via Annahuis Breda info@annahuis.nl

Contact:
via Annahuis