Error
  • Error loading feed data

Voedselbank

In de gemeente Breda leven meer dan 1200 mensen die wekelijks ernstig behoefte hebben aan concrete hulp in de vorm van levensmiddelen. Dat zijn gezinnen en alleenstaanden, die iedere week weer te weinig geld hebben om een volledig pakket basislevensmiddelen te kopen. Om over ‘extra’s’ nog maar te zwijgen!Daarom kunnen zij op vrijdag bij Voedselbank Breda een voedselpakket ophalen als aanvulling op de dagelijkse boodschappen. Iedere week komen daarom zo’n 350 gezinnen voedsel ophalen voor ca 1200 mensen. Daarvan zijn 650 volwassenen en 550 kinderen tot 18 jaar en op dit moment 35 baby's tot 1 jaar. Het aantal loopt inmiddels gestaag wekelijks op!

Wanneer kan de voedselbank jou helpen?
Helaas kan niet iedereen zomaar bij de voedselbank binnenlopen om een pakket levensmiddelen op te halen. Dat zou ook niet te organiseren zijn. Want, de hoeveelheid aangeboden levensmiddelen is niet voldoende en de financiële middelen om dat te organiseren zijn er gewoon niet.
Toelating tot de voedselbank gebeurt op basis van strikte voorwaarden, die landelijk worden gehanteerd.
Personen die gebruik willen maken van de mogelijkheden van de voedselbank moeten zich eerst persoonlijk melden de maatschappelijke instanties in Breda. Dan vindt een scherpe selectie plaats op basis van persoonlijke gegevens en vindt een voordracht plaats bij de voedselbank.
Na toelating krijgt de betrokkene een persoonlijke kaart waarop staat dat hij of zij iedere week welkom is bij Voedselbank Breda.

Vrijwilligers
Ook Voedselbank Breda is een echte vrijwilligersorganisatie. Iedere week werken 30 vrijwilligers drie tot vier dagen aan het ophalen, opslaan en uitdelen van goederen. Onze vrijwilligers ontvangen geen beloning of vergoeding.

Aanmelden bij:
Maatschappelijkwerk of een andere instantie die ook de financiën op orde kan brengen bij de deelnemers.
Criteria 2013 voor max over te houden leefgeld:
o    € 180,- voor een alleenstaande
o    €  60,-  voor een partner en/of kind vanaf 18 jaar.
o    €  50,-  voor elk kind tot 18 jaar.

Contact:
Via de website www.voedselbankbreda.nl
Via de Mail: Breda.voedselbank@gmail.com
Telefonisch bereikbaar ALLEEN OP WOENSDAG EN DONDERDAG
op nr 076 571 5458