Error
  • Error loading feed data

Het Annahuis

Het Annahuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Dankzij de wederkerige omgang met elkaar en deelname aan activiteiten kunnen bezoekers, die zich vaak in een sociaal-maatschappelijk kwetsbare positie bevinden, hun kracht en talenten ontwikkelen.

Mensen in armoede, met een verslaving, zonder dak boven hun hoofd, met psychische problemen of zonder verblijfsrecht worden binnen de samenleving hoe langer hoe meer gezien als een onaantrekkelijke doelgroep. Het Annahuis zoekt met hen naar ingang in de reguliere maatschappij en naar manieren om de vaak negatieve beeldvorming over hen positief te beïnvloeden. Waar mensen dit zelf niet kunnen komt het Annahuis op voor hun belangen.

 

Opgebouwde kennis, erva­ringen en signalen draagt de gemeenschap van het Annahuis uit in het maatschappelijk en kerkelijk netwerk en bij bondgenoten in de stad.

 

Wij bieden:

Inloopochtenden:

Op maandag, dinsdag en donderdag van 9:30 tot 12:00 uur is er uitgebreid ruimte voor een kop koffie en een praatje tijdens inloop­ochtenden. De ongedwongen huiselijkheid in het Annahuis is hierbij een belangrijk handelsmerk. De ontmoeting is voedingsbodem voor gesprek, signalering van armoede en sociale uitsluiting en voor verdere begeleiding.

 

Begeleiding en ondersteuning:

Medewerkers van het Annahuis zijn beschikbaar om bezoekers te ontvangen en waar gewenst individueel te begeleiden en te ondersteunen. Als een hulpvraag concreet genoeg is, wordt toegeleid en/of doorver­wezen naar hulpverlenende instanties. Als een hulpvraag minder concreet of meer ingewikkeld is, bijvoorbeeld wegens meervou­dige problematiek of bureaucratische moeilijkheden, worden mensen intensief gevolgd en ondersteund in hun gang langs loketten en instanties.

 

Inloopatelier:

Op donderdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur biedt het inloopatelier plek voor mensen die willen tekenen of schilderen of met andere ideeën creatief aan de slag willen.

 

STRAATRAAD:

Elke woensdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur zitten (ex)dak- en thuislozen, ervaringsdeskundigen, belangstellenden en betrokkenen om tafel om de problemen van de straat te bespreken. Hierbij wordt altijd gekeken: Wat kan anders? Hoe kan het beter? Wie moet daarvan afweten? Als er vragen zijn worden gasten van organisaties uitgenodigd om uitleg te geven of mee te denken.

 

STRAATRAKKER:

Daklozen die tijdelijk niet voor hun hond kunnen zorgen wegens opvang, opname of detentie kunnen hun dier onderbrengen bij STRAATRAKKER, een sociale hondenopvang gerund door vrijwilligers.

 

STRAATTOURS:

Op aanvraag leiden (ex)dak- en thuislozen mensen rond door Breda, langs plekken die van betekenis zijn voor mensen die op straat leven. Tijdens de tour is er volop gelegenheid om in gesprek te gaan, vragen te stellen en evt. vooroordelen onder de loep te nemen.

 

Aanmelden:

Iedereen is welkom om binnen te komen lopen tijdens de inloopochtenden, het inloopatelier of de STRAATRAAD.

 

Contact:

Kom langs bij het Annahuis aan de Haagweg 3, 4814 GA te Breda. Liever bellen of mailen? Dat kan via 076 521 7964 of info@annahuis.nl

 

 

Meer informatie vind je op www.annahuis.nl. Verslagen van de STRAATRAAD lees je via www.straatkrantbreda.nl.