Error
  • Error loading feed data

Samen Werk Scheppen.

Samen werk scheppen in een Zelfvoorzienings- Ruil- en Voorraad-Economie ZRVE begint met het verwerven van een flink stuk grond in gezamenlijk ondeelbaar eigendom.

Register to read more...

In je eentje arm - of samen rijk ??

Ik heb een vergelijkende studie gemaakt naar het gedrag van armen en rijken. In de loop van de tijd werd mij duidelijk dat niet alleen de verkeerde inrichting van de maatschappij een belangrijke oorzaak is van armoede, maar – daarbinnen – ook het gedrag van de zgn armen.  Rijken werken op allerlei manieren samen. Ze hebben tal van organisaties, stichtingen, clubs en instellingen.

Register to read more...

Incasso’s en Gerechtsdeurwaarder Praktijken

In aanmerking nemende dat een van de grootste drempels voor de daklozen de schuldenlast is die zij met zich meedragen, veelal ontstaan en de reden van de dakloosheid alsmede ontstaan tijdens de dakloosheid.
Diegene die de terugkeer in de maatschappij nastreven worden meestal hierdoor ernstig belemmerd, zelfs dermate ontmoedigd dat zij hun streven opgeven.

Register to read more...

De Burger Abdij

Het grote pluspunt van de vroegere abdijen was dat er voor iedere intreder werk aanwezig was in de Zelfvoorzienings- Ruil- en Voorraad-Economie, waar elke Abdij deel van uit maakte.

Register to read more...

Armoede en Kerst.

De Kerk houdt zich al sinds haar uitdijing over de wereld bezig met armoede, vooral via de bestrijdings-methodiek.
En ik ben altijd bezig met zoeken naar signalen dat de Kerk eindelijk gaat inzien dat dat niet genoeg is.

Register to read more...

Armoede-dag en –week.

 Op 17 oktober was het armoede-dag en 2 weken geleden was het wereld-armoede week.
Op de 17e oktober heb ik ook meegelopen in de tocht door Breda langs de plekken die voor daklozen en thuislozen
in Breda van belang zijn.

Register to read more...

Martin's verhaal

Even voorstellen.
 
Ik ben Martin , nu 67, maar voordat ik 65 werd bij elkaar meer dan 25 jaar werkloos.
Niet in een stuk, maar in diverse perioden, afgewisseld met uitzendwerk, half-jaar-trajecten, en tussen 2001 en 2005 4 jaarop de Sociale Werkplaats in Tilburg.
 
In de tijd vanaf 1980 tot 2010 ben ik met alle zaken in aanraking gekomen die het gevolg zijn van de langdurige werkloosheid en ik heb ook onderzoek verricht naar de OORZAKEN van de problemen en naar de gevolgen, zoals armoede, dakloosheid etc.
Met die zaken houd ik mij nog steeds bezig, want ik ben van mening dat armoede en dakloosheid feitelijk niet nodig zijn, want aan de oorzaken kan wel degelijk iets worden gedaan.