Error
  • Error loading feed data

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Vraag aan en antwoord van de wethouder.

Om voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting in aanmerking te komen mag er niet meer geld op de rekening staan dan het toegestane vermogen

 Toegestaan vermogen

Het saldo op uw bank- en spaarrekening. Dit saldo mag maximaal zijn: het normbedrag* plus  de maandelijkse huur of hypotheekrente en de maandelijkse premie zorgverzekering, minus de eventuele huur- en/of zorgtoeslag.

 Als iemand dus 5% spaart voor de reserveringscapaciteit en voor eigen risico zorg komt deze persoon al snel boven het toegestane vermogen zijn spaar zin wordt dus bestraft.

 Vraag 1

Moeten wij mensen informeren dat zij dus beter het voorschot voor energie kunnen verhogen of de aanschaf van witgoed kunnen doen dan te sparen voor boven vermelde kosten?

 Antwoord

Ja. In de spreekkamer kunnen we de mensen hierover informeren.

 

Vraag 2

Zou het niet beter zijn als dit ook op de gemeentelijke website zou staan?

 Antwoord

We gaan dit uitwerken/nader verkennen!.

* Welke normen worden gehanteerd voor kwijtschelding?

Normbedragen per type huishouden

 Type huishouden

 Normbedrag                      

 *Afwijkend normbedrag

echtgenoten, beiden jonger dan 65 jaar

€ 1.058,82 - € 1.323,53

 

echtgenoten, beiden zijn 65 jaar of ouder

€ 1.425,54

 € 1.490,10

echtgenoten, één echtgenoot 65 jaar of ouder

€ 1.412,26

 € 1.476,82

alleenstaande, jonger dan 65 jaar

€ 661,77 - € 926,48

 

alleenstaande, 65 jaar of ouder

€ 1.029,66

 € 1.080,48

alleenstaande ouder, jonger dan 65 jaar

€ 926,47 - € 1.191,18

 

alleenstaande ouder, 65 jaar of ouder

€ 1.292,33

 € 1.341,21

Met welke inkomsten wordt rekening gehouden?

Tot inkomsten worden gerekend loon, uitkering, pensioen, vakantiegeld, studiefinanciering, heffingskorting en andere inkomsten zoals bijdrage aan huur van medebewoners, kostgeld, alimentatie (bruto bedrag, dus zonder rekening te houden met nog verschuldigde belasting).

Welke uitgaven worden meegenomen?

De uitgaven waarmee rekening wordt gehouden zijn beperkt. Er mag geen rekening worden gehouden met de kosten voor gas, water, elektriciteit, extra ziektekosten en aflossing op schulden (behalve belastingschulden).

Tot de uitgaven waarmee rekening wordt gehouden bij een verzoek om kwijtschelding behoren:

  • Huur (subsidiabele huur verminderd met de ontvangen huursubsidie en verminderd met een vast bedrag van ongeveer € 190,00 dat is het bedrag waarmee bij het bepalen van het normbedrag al rekening is gehouden. Dat is het bedrag dat iemand met een bijstandsuitkering minimaal aan woonlasten moet kunnen betalen van zijn uitkering). Maximaal wordt bij huur rekening gehouden met € 681,02;
  • Premie ziektekostenverzekering verminderd met de normpremie ziektekostenverzekering. Deze normpremie bedraagt per 1 juli 2013 voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder € 35 en voor echtgenoten € 75;
  • Belastingschulden als u daarvoor termijnbetalingen doet;

·        Betaalde alimentatie.

Tips bij schuldsanering

Tips bij schuldsanering

Voorkom belemmeringen voor schuldsanering zoals:
1) Het nog niet volgen van een door de rechter opgelegde cursus, bijvoorbeeld bij het CBR.

2) Het nog niet gevolg geven aan een door de rechter opgelegde betaling aan derden,bijvoorbeeld schade vergoeding.

Opmerking:
zogenaamde wet Mulder boetes van het CJIB mogen geen belemmering zijn en kunnen worden meegenomen in de schuldsanering, maar als aan het einde van de saneringsperiode nog een restschuld overblijft moet deze alsnog voldaan worden.

Ziektekosten en schuldsanering.
Kom je in de schuldsanering vraag dan aan de begeleider of bewindvoerder om je weer aan te melden voor
aanvullende ziektekostenverzekering. Dat kan veel problemen voorkomen als je bijvoorbeeld naar de tandarts moet met kiespijn.

Kartonnen dozen

Gooi de kartonnen dozen, over van Sinterklaas enzo niet weg, maar zet ze leeg op de zolder. Het isoleert geweldig. Deze tip kreeg ik van de toenmalige opzichter woningbouw na mijn vraag over eventuele isolatie. Toen een vreemd antwoord, maar hij had wel gelijk.